Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 24 2014

3141 c348 500

September 19 2013

chocolateeloveee
Dotknęłam kiedyś miłości
miała smak gorzki 
jak filiżanka ciemnej kawy 
wzmogła rytm serca 
rozdrażniła mój żywy organizm
rozkołysała zmysły
Reposted fromsweetjezus sweetjezus
chocolateeloveee
Choć być może nie chcesz tego słuchać, pragnę, byś wiedział, że na zawsze pozostaniesz cząstką mnie. Zasłużyłeś sobie na szczególne miejsce w moim sercu, którego nikt nigdy nie zajmie. jesteś bohaterem i dżentelmenem,jesteś dobry i uczciwy,lecz co najważniejsze jesteś pierwszym mężczyzna,którego prawdziwie pokochałam. Nie ważne co przyniesie przyszłość, zawsze nim będziesz a moje życie jest z tego powodu lepsze. 
— zawsze nim będziesz... N.Sparks "I wciąż ja kocham"
Reposted frompareidolie pareidolie
chocolateeloveee
Reposted fromtomowa tomowa
chocolateeloveee
2470 9a62
Reposted fromveronika1997 veronika1997
chocolateeloveee
2503 b39b 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
chocolateeloveee
2641 9e03
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
chocolateeloveee
2653 4252
Reposted fromBloodEve BloodEve

September 01 2013

chocolateeloveee
Najlepsze zmiany, to te których nie planujesz miesiącami. Te spontaniczne, które po prostu dzieją się same.
— (ja) można? można :)
Reposted fromchodzacyparadoks chodzacyparadoks
chocolateeloveee
EH, JEBAĆ TO...  
— kurwa
Reposted fromdeify deify
chocolateeloveee
Nie ma nic, czego bym nie zrobiła,
By dostać jeszcze jedną szansę,
By spojrzeć w twoje oczy
I zobaczyć, że odwzajemniasz spojrzenie.
— Christina aguilera - hurt
Reposted fromNataly Nataly
chocolateeloveee
patrzę na stare zdjęcia i to rodzi uśmiech straszny,
wtedy myśleliśmy, że jesteśmy siebie warci.
     
— Sulin, Jedna minuta
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave
chocolateeloveee
Prawdą jest, że to ciosy od życia i bolesne doświadczenia pomagają nam dorosnąć.
Reposted fromthesmajl thesmajl
chocolateeloveee
Reposted fromaglaja aglaja
chocolateeloveee
4718 405e
Reposted fromNaamaInfinit NaamaInfinit
chocolateeloveee
chocolateeloveee
4755 8fb7 500
Reposted fromrozsadek rozsadek
chocolateeloveee
Może jest coś, co boisz się powiedzieć, ktoś, kogo boisz się kochać, miejsce, do którego boisz się pójść. To będzie bolało. To będzie bolało, bo jest ważne.
— John Green
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo
chocolateeloveee
4759 3c46
Reposted fromdreads dreads
chocolateeloveee
Reposted fromdimer dimer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl